bộ tình trạng khẩn cấp rss bộ tình trạng khẩn cấp
Tình hình hỏa hoạn trong khu vực Chernobyl

Tình hình với hoả hoạn trong khu vực Chernobyl đã được cải thiện đáng kể. Mặt trận hỏa hoạn đã được kiểm soát , độ phóng xạ của khu vực trong khoảng cho phép. Đó là thông báo của quyền bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Ukraina Zoryan Shkiryak cho biết trên trang Facebook của mình. " Đã được khống chế khoanh vùng toàn bộ khu vực hỏa hoạn .Ngăn chặn được vùng cháy lây lan tiếp. 100%...

SBU bắt giam “bộ trưởng” “DNR”

Trong khu vực chống khủng bố hoạt động , cơ quan phản gián thuộc cục an ninh quốc gia Ukraina (SBU) đã tóm gọn ba người tổ chức cuộc "trưng cầu dân ý" bất hợp pháp trong địa phận tỉnh Donetsk, những người tham gia vào một tổ chức khủng bố giả mạo "DNR". Cổng thông tin báo chí của cơ quan an ninh cho biết. Theo cơ quan tình báo, một năm trước đây, họ đã tích cực tham gia vào việc...