Bộ nội vụ rss Bộ nội vụ
Ukraina đánh tham nhũng trong hệ thống công an giao thông

Cách chức trưởng công an giao thông toàn Ukraina tướng Anatoliy Sirenko. Tạm quyền bổ nhiệm Đại tá Alexander Yershov. Tướng Anatoliy Sirenko đã bị miễn nhiệm khỏi chức trưởng công an giao thông toàn Ukraina. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov đã thông báo điều này tại cuộc họp chính phủ. Bộ trưởng Arsen Avakov cũng nhắc lại mô hình tham nhũng vừa được phát giác trong bộ máy cảnh sát...

Một tháng tình nguyện giao nộp vũ khí ở Ukraina bắt đầu từ 01.04

Từ  ngày 1 đến 30 tháng tư có thể tự nguyện giao nộp vũ khí, đạn dược, dụng cụ gây nổ và thiết bị đặc biệt cho các cơ quan thuộc Bộ nội vụ Ukraina. Đó là thông báo của cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ Ukraina. "Các công dân tự nguyện đến các cơ quan cảnh sát Ukraina với mục đích mang nạp vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các thiết bị đặc biệt khác mà hiện đang được...