bầu cử Hylap rss bầu cử Hylap
Người dân Hy Lạp đi tổng tuyển cử

Cử tri Hy Lạp tham gia cuộc bầu cử bất thường mà dẫn đầu trưng cầu dân ý là đảng cánh tả Syriza và đảng bảo thủ Tân Dân chủ. Đây là cuộc bầu cử thứ năm ở Hy Lạp trong sáu năm qua, được tổ chức sau khi đảng Syriza mất đa số tại Nghị viện hồi tháng Tám. Uy tín của thủ lĩnh Syriza - ông Alexis Tsipras, giảm mạnh sau khi ông đồng ý thỏa thuận cứu trợ tài chính với các...