bắt cóc rss bắt cóc
Ông Moskal kết tội tiểu đoàn Aidar bắt cóc người trái phép ở tỉnh Lugansk

Các binh sĩ vô pháp đã bắt giữ những người dân tỉnh Lugansk - 7 người được giải thoát khỏi giam giữ khi có sự can thiệp của tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk Moskal đạt được giải thoát 7 người dân của tỉnh bị bắt giữ một cách trái phép bới các binh sĩ của tiểu đoàn Aidar. Đại diện báo chí của Tỉnh trưởng đã thông báo như vậy vào thứ 2 ngày 17/11. Ông Moskal đã...