bão lụt rss bão lụt
Lý do lũ lụt và hạn hán cùng lúc ở ĐNA

Gió mùa Ấn Độ gia tăng do một cơn bão nhiệt đới khiến gây ra lũ lụt lan tràn ở một số khu vực tại vùng Đông Nam Á, trong khi biển vùng nhiệt đới Thái Bình Dương ấm nóng hơn lại gây ra hạn hán dữ dội ở phía đông của vùng này, các nhà khoa học cho biết. Họ nói rằng thời tiết tương phản chủ yếu là tự nhiên nhưng chúng được tăng cường do tình trạng nóng ấm toàn cầu, và họ...