bán cơm rss bán cơm
Người Việt Ukraina: Nhọc nhằn nghề bán cơm

Sau những ngày nghỉ đầu Năm Mới, bà con cộng đồng bắt đầu đi chợ để trở lại công việc kinh doanh của mình. Những bà con bán hàng và làm dịch vụ thì đi chợ khoảng 8-9 giờ sáng nhưng những người bán hàng cơm đã dậy từ 3 giờ sáng và tất bật với công việc chuẩn bị. Vào sáng của ngày làm việc đầu tiên trong Năm Mới, chúng tôi quan sát thấy nhiều người Tây xếp hàng trước...