B-2 Spirit rss B-2 Spirit
Vũ khí mới: CHAMP

Làn sóng đầu tiên Bức ảnh này cho thấy đây không hẳn là một tên lửa hành trình từ công ty Boeing. Nó được gọi là CHAMP - Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project , tạm dịch "Dự án tên lửa tiêu diệt thiết bị điện tử bằng vi sóng năng lượng cao") . Những thử nghiệm về nó đã được tiến hành thành công tại bang Utah trong năm 2012 "xa xôi". Tên lửa này của Boeing, nói...