Không mùi và cũng không âm thanh

Một anh đến gặp bác sĩ.

– Bác sĩ ơi. Tôi có vấn đề. Tôi rất hay đánh rắm. Nhưng vấn đề là ở chỗ nó không mùi và cũng không có âm thanh. Từ lúc vào phòng tôi đã đánh 20 lần rồi mà không cảm thấy gì cả

Bác sĩ nghe rất chăm chú rồi nói:

– Đây thuốc đây. Cậu về uống rồi 1 tuần sau quay lại
Sau một tuần.

– Bác sĩ đưa cho tôi thuốc gì vậy. Mùi rắm thật khủng khiếp.

– Rất tốt. vậy là tôi đã chữa được cho anh khứu giác. Bây giờ sẽ đến lượt chữa thính giác.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề