Zakarpat rss Zakarpat
Poroshenko – Tỉnh Zakarpat có chỉ số nhập ngũ tồi nhất

Theo ý kiến của Tổng thống vùng này đã không hoàn thành kế hoạch động viên.  Ở tỉnh Zakarpat của Ukraine có chỉ số thực hiện kế hoạch tổng động viên tồi tệ nhất. Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố như vậy với các nhà báo trong thời gian làm việc tại Uzgorod thuộc tỉnh Zakarpat. "Tỉnh (Zakarpat) có chỉ số kế hoạch tổng động viên tồi nhất. Thông tin này danh cho những ai đang ở...