xung đột leo thang rss xung đột leo thang
Báo cáo đặc biệt: Người dân Ukraine chuẩn bị cho cuộc xung đột leo thang

DNIPROPETROVSK, Ukraine - Bên ngoài thành phố  tại một căn cứ của quân đội Ucraina được gọi là Polygon (đa giác), thường được sử dụng để đào tạo điều khiển xe tăng, khoảng 200 tình nguyện viên tập trung vào cuối tuần qua cho một cuộc tập trận. Nhiều người không có kinh nghiệm quân sự; một số chưa bao giờ cầm vũ khí. Tuy nhiên nhiều quyết định huấn luyện phục vụ cho cuộc...