xa quê rss xa quê
Nhớ quê

Bao năm đón Tết xa quê Ngày Xuân mà thấy tứ bề buồn giăng. Quê nhà  tím sắc bằng lăng. Bên này chỉ có đào bằng giấy thôi... Tết về nhớ lắm người  ơi! Nghe câu quan họ bồi hồi nhớ mong... Hai mươi năm vẫn nặng lòng. Nhớ quê day dứt  mà không thể về... Hoa xoan rụng tím đường đê Vít cong đòn gánh- rặng tre đầu làng... Hương cau hương bưởi dịu dàng Và hương Xuân...