Wolves rss Wolves
Nhóm Sói Đêm đặt vòng hoa tưởng niệm tại Vienna

Các thành viên của một câu lạc bộ Moto theo chủ nghĩa dân tộc Nga đã được chào đón bởi những người ủng hộ cổ vũ khi họ đặt vòng hoa đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô đã giải phóng Vienna từ Đức quốc xã ngày thứ 7. Nhóm Sói Đêm có chuyến khởi hành từ Moscow và kết thúc tại Berlin ngày 9 tháng 5. Mục đích của cuộc hành trình theo như họ nói là kỷ niệm ngày chiến thắng của...