Vụ án về nũ anh hùng Ukraina Nadezda Savchenko rss Vụ án về nũ anh hùng Ukraina Nadezda Savchenko
Ukraina có thể cứu Nadezhda Savchenko

Hiện nay, Nadezhda Savchenko thực sự trở thành chủ đề chính của chương trình nghị sự, cả ở Ukraina và Nga, cũng như ở châu Âu. Tổng hợp tất cả các sự kiện từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 06 Tháng Ba năm 2016, khi mà Nadezhda Savchenko tuyên bố tuyệt thực tại Liên bang Nga, khi mà  ở Ukraina và trên toàn thế giới đã nổ ra những cuộc biểu tình ủng hộ nữ anh hùng Ukraina, có thể rút ra những...