vốn đầu tư nước ngoài rss vốn đầu tư nước ngoài
DN trong nước yếu thế so với DN FDI

Xuất khẩu vẫn là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng 2 con số mỗi năm nhưng các doanh nghiệp FDI ngày càng chiếm vị thế áp đảo, nắm những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Hiện khối doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng phình to và chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Ngược lại, DN nội địa đang bị cạnh tranh khốc liệt ngay trên...