vinitsa rss vinitsa
Ukraine là một chiếc xe đạp, nếu không đi thì sẽ đổ kềnh – Đại sứ Mỹ Jeffrey Payette

Cải cách hiến pháp và phân cấp quản lý là chìa khóa cho sự thành công của Ukraine. Một cuộc cách mạng phẩm giá  đã đặt nền móng cho sự chuyển đổi của nó. Quan điểm này được thể hiện bởi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Ukraine Jeffrey Payette tại Vinitsa, nơi hôm nay khai trương những ngày America. "Phân cấp sẽ tăng cường dân chủ Ukraine và sẽ hoàn tất quá trình xây dựng...