tương lai của Siberia rss tương lai của Siberia
Siberia và Viễn Đông, những miền đất bị đánh mất.

Nước Nga đã chết. Không hề bịa đặt. Nhưng không ai nhận thấy điều đó. Chẳng qua nước Nga đã bị lãng quên từ lâu. Tôi thường xuyên trao đổi thư từ với những người bạn. Cả hai đều là những nhà báo chuyên nghiệp và khá nổi tiếng, vì vậy văn bản của họ mà tôi giới thiệu dưới đây, sẽ rất thú vị. Câu chuyện là như  thế này: một trong hai nhà báo đó: Yuri Pankov, vì một...