TT Poroshenko rss TT Poroshenko
Bài phát biểu của TT Poroshenco trong phiên họp Đại hội đồng LHQ 28/9/2015

Tôi xin thay mặt đất nước Ukraina thể hiện sự ủng hộ toàn diện đến chương trình nghị sự mới nhằm phát triển Hội đồng Liên Hợp Quốc. Tôi cũng xin nhắc lại rằng vào năm 1992 Ukraina đã tham gia phiên họp lịch sử ở Rio de Jenero và thể hiện sự quyết tâm xây dựng tương lai đất nước mình trên nền tảng của phát triển bền vững. Trong suốt 23 năm qua, chúng tôi đã thu được...

Ông McCain từ chối tham gia hội đồng cải cách ở Ukraine

Nghị sĩ Mỹ McCain buộc phải từ chối tham gia Hội đồng tư vấn cải cách quốc tế thuộc tổng thống Ukraine. Tuyên bố được đưa ra thứ 5 ngày 14/5 trên trang web chính thức của chính khách Mỹ. Cho là một vinh dự lớn được vào trong thành phần hội đồng tư vấn, "diễn đàn thảo luận con đường đảm bảo sự ven toàn lãnh thổ và an ninh của Ukraine và hỗ trợ đất nước dân chủ tương lai...