trồng rau trên đất Mỹ rss trồng rau trên đất Mỹ
Người Việt thành công với nghề trồng rau ở Florida

Người Việt Nam xuất thân từ đất nước nông nghiệp, ông cha từng tự hào dạy con cháu rằng “Nhất sĩ nhì nông.” Tuy nhiên, theo đà phát triển của đời sống xã hội, người ta nhận ra rằng “phi thương bất phú,” muốn làm giàu phải đi buôn. Nghề nông dù có được ca tụng đến mức nào muôn đời vẫn là nghề cơ cực. Thế mà thú vị một điều, sau những bôn ba lưu lạc đến đất...