trồng dứa ở sứ lạnh rss trồng dứa ở sứ lạnh
Dứa thế chỗ khoai tây – Ukraina bắt đầu cuộc cách mạng nông nghiệp

Dứa thay vì khoai tây: vụ thu hoạch đầu tiên trước ngày lễ Độc lập Tin từ Bucovina: ở Bukovina đang sửa soạn thu hoạch vụ mùa đầu tiên! Tuy nhiên, thay vì khoai tây, ở đó sẽ  thu hoạch dứa.  Làng Lugiana sẽ sớm thu hoạch  vụ dứa quả đầu tiên - Joinfo.ua, dựa trên những  thông báo của thành phố Chernivtsi, đã đưa tin. Như tin đã đưa, ở làng  Lugiana ta đã quyết định trồng...