tình yêu Ukraina rss tình yêu Ukraina
Ukraina nằm ở đâu?

Một video xúc động về một tiết học địa lý, cô giáo hỏi học sinh nước Pháp nằm ở đâu? Brazil nằm ở đâu? và cuối cùng là Ukraina nằm ở đâu? Hãy xem các bạn học sinh trả lời thế nào nhé... Cuối Video là dòng chữ: Ukraina ở trong tim mỗi người! Hùng Thái