Tỉnh Rovno rss Tỉnh Rovno
Ở tỉnh Rovno 9 nghìn đàn ông trốn đi lính

Có 29 vụ việc hình sự được khởi tố đối với những người trốn tổng động viên trong tỉnh. Có gần 9000 người trong diện đi lính trốn tránh nên không thể trao giấy gọi nghĩa vụ. Ủy viên quân sự tỉnh Rovno Tverdokhleb đã thông báo như vậy. Theo lời của ông, hơn 1000 người một chút thuộc diện đi nghĩa vụ đã được gọi vào quân đội trong thời gian làn sóng tổng động viên lần...