tiết lộ thông tin rss tiết lộ thông tin
SBU công bố lời khai của người điều chỉnh bắn trong vụ pháo kích TP Maryupol

Cựu công an cảnh sát giao thông TP Maryupol, Valery Kirsanov, là người đã chuyển thông tin về tọa độ của các vị trí quân đội Ukraina bằng Google. Cục an ninh Ukraina đã bắt người điều chỉnh bắn trong vụ pháo kích tp Maryupol và đã công bố thông tin này cùng với video trên kênh Youtube. Băng video là bản khai cung về sự thừa nhận của Valery Kirsanov, người bị tình nghi liên đới tới vụ pháo...