tháp truyền hình Việt nam rss tháp truyền hình Việt nam
Nước vừa thoát nghèo, mơ xây tháp cao nhất thế giới

Báo Tuổi Trẻ nhận được thư của một bạn đọc tên Phương Nguyễn, nhận là người đang công tác trong lĩnh vực truyền hình, nêu ra một số vấn đề xoay quanh dự án VTV xây tháp truyền hình cao nhất thế giới. Tuổi Trẻ đã đăng nội dung lá thư này như sau: Có một sự kiện được rất nhiều người công tác trong lĩnh vực truyền hình bàn tán cũng như không ít người quan tâm hỏi han, đó...