thành phố hà nội rss thành phố hà nội
Vì sao Hà Nội chọn tướng Chung?

Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chọn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CA TP làm Chủ tịch, với số phiếu rất cao (trên 94%) là một kết quả khá bất ngờ. Hãy khoan bàn đến công tác tổ chức nhân sự cho các vị trí lãnh đạo cao cấp của các cơ quan cấp trên, nhưng việc Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thống nhất chọn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung...