tên lửa mang rss tên lửa mang
Tên lửa Proton của Nga rơi, làm vỡ vệ tinh truyền thông Mexico

Tại khu vực Chita của Liên bang Nga  đã rơi tầng 3 của tên lửa mang (tải) Proton, khi nó cần phải đưa lên quỹ đạo một vệ tinh viễn thông của Mexico MexSat-1. Đó là báo cáo của Interfax. Tên lửa được phóng từ bãi phóng vũ trụ Baikonur vào lúc 08:47. Đến 8:56, một phút trước đó khối (tầng) ép xung  của tên lửa cần phải tách ra , đã xảy ra một tình huống khẩn cấp. Được biết động...