tên lửa chống tăng rss tên lửa chống tăng
Turchynov thao diễn loại vũ khí Ukraine mới nhất

Các cuộc thử nghiệm tên lửa hiện đại tiên tiến và những hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển khác nhau, được tổ chức vào ngày 11 tháng Năm tại bãi thử quân sự 169 của trung tâm đào tạo Lực lượng lục quân quân đội Ukraina "Desna" đã thao diễn chứng minh chất lượng và độ tin cậy của vũ khí Ukraina. Về điều này người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng...