tầu trung quốc rss tầu trung quốc
‘Dân quân biển’ Trung Quốc đang đảo lộn qui tắc chiến tranh hải quân

Trung Quốc đang biến mạng lưới tàu đánh cá khổng lồ thành lực lượng “dân quân biển” hùng hậu, lực lượng có vai trò xung kích trong tranh chấp biển đảo thời bình và làm lực lượng phụ trợ đắc lực trong xung đột vũ trang. Lực lượng “dân quân biển” cung cấp cho Hải quân Trung Quốc (PLAN) một nguồn nhân lực khổng lồ và là một thách thức về pháp lý-chính trị đối với mọi...