Tatiana Kucheryava rss Tatiana Kucheryava
Phụ nữ chinh phục cả xe tăng

Một phụ nữ Ukraina 28 tuổi là người phụ nữ lái xe tăng duy nhất của Ukraina. Tatiana Kucheryava 28 tuổi là người phụ nữ lái xe tăng duy nhất trong quân đội Ukraina, chị đã qua khóa đào tạo lái xe tăng T-64B. Dưới quyền chỉ huy của chị hiện có 200 binh sỹ. Tatiana nói: tôi muốn chứng minh rằng, phụ nữ trong quân đội là quan trọng và cần thiết. Trong đơn vị, Tatiana giống như một...