sung sướng rss sung sướng
Chẳng ai sung sướng, tại sao?

“Đi ra bãi sông tập thể dục bỗng gặp một bà tới làm quen. Rồi bà ấy còn muốn tặng một cái vòng đeo tay kha khá tiền. Bà ấy còn rủ hôm nào về nhà chơi…”. Nghe chuyện ấy thời nay thật đáng… cảnh giác, khéo lại bị lừa. Nhưng mà lừa để làm gì chứ? Bà ấy nói, chỉ cần có bạn thôi, vì cô đơn quá. Khi nghe mẹ già kể vậy, con cái liền nói, cẩn thận nhé, không có ai thời...