sức mạnh mềm rss sức mạnh mềm
Vũ khí mạnh nhất của Hoa Kỳ chống lại Putin

Bài viết của cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Tổng thống Nga vẫn chưa từ bỏ mục tiêu chính của mình - thiết lập một chính phủ bù nhìn ở Kiev. Phản ứng của phương Tây sẽ ra sao? Liên tục gây hấn - chiến lược của ông Putin kể từ khi sáp nhập Crimea, và Tổng thống Nga vẫn chưa từ bỏ mục tiêu chính của mình - thiết lập một chính phủ bù nhìn ở Kiev. Tuy nhiên, không phải dễ dàng...