Stalingrad lớn rss Stalingrad lớn
Putin dọa biến Syria thành trận “Stalingrad lớn”

Tổng thống Nga nói với Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ: “Nói với Tổng thống độc tài của ông là ông ta có thể xuống địa ngục với cái bọn khủng bố ISIS của ông ấy, tôi có thể biến Syria thành một “Stalingrad lớn” tặng ông ta.” Thời báo Moscow – Tổng thống Nga V. Putin đã phá vỡ mọi quy tắc ngoại giao thông thường, cho mời Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Moscow, ông Ümit Yardim tới để cảnh...