số tiền chống ISIS rss số tiền chống ISIS
Người đóng thuế Mỹ đang chi 6,875 USD một phút cho cuộc chiến chống ISIS

Cho đến nay Mỹ đã chi cho cuộc chiến chống ISIS hơn 4 tỷ USD và câu hỏi được đặt ra cho sự thành công. Lầu Năm Góc đã bỏ ra hơn tỷ 3,7 USD cho đến ngày 15-08 cho cuộc chiến chống ISIS tại Syria và Iraq, theo số liệu thống kê do Bộ Quốc phòng công bố vào tuần này. Chi phí trung bình hàng ngày của chiến dịch là 9.900.000 USD, tăng 5% so với 15-07-2015 là 9.400.000 USD. Tính ra mỗi phút Mỹ phải chi...