sinh nhật rss sinh nhật
Photoshop sinh nhật lần thứ 25!

Photoshop sinh nhật lần thứ 25! Những ai gọi là am hiểu chút về máy tính thì đều đã ít nhất là nghe qua phần mềm đồ họa gọi nôm na là phần mềm chỉnh sửa ảnh, còn các chuyên gia máy tính các webmaster thì khỏi nói họ cần đến phần mềm này như thế nào,Photoshop đã trở thành "câu nói cửa miệng" của các nhà thiết kế từ không chuyên cho tới lão làng. Photoshop nổi danh tới nỗi, mỗi...