Sergei Bochkovsky rss Sergei Bochkovsky
Ukraina đánh tham nhũng ngay từ trong chính phủ

Viện công tố tối cao Ukraina tiến hành điều tra ngay trong nội các chính phủ. Viện công tố tối cao Ukraina đã mở tố tụng hình sự dựa trên những bằng chứng thực tế lạm dụng chức vụ của các quan chức chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Yatsenyuk đã sẵn sàng đưa ra các bằng chứng. "Chúng tôi mở tố tụng hình sự, đưa vào hệ thống điều tra chung trước khi xét xử về những vi phạm...