quốc tế phụ nữ rss quốc tế phụ nữ
Phụ nữ chinh phục cả xe tăng

Một phụ nữ Ukraina 28 tuổi là người phụ nữ lái xe tăng duy nhất của Ukraina. Tatiana Kucheryava 28 tuổi là người phụ nữ lái xe tăng duy nhất trong quân đội Ukraina, chị đã qua khóa đào tạo lái xe tăng T-64B. Dưới quyền chỉ huy của chị hiện có 200 binh sỹ. Tatiana nói: tôi muốn chứng minh rằng, phụ nữ trong quân đội là quan trọng và cần thiết. Trong đơn vị, Tatiana giống như một...

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả của đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Trước đây do trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ. Lịch sử đấu tranh mới chỉ bắt đầu từ Thời cổ Hy Lạp, Lysistrata cuộc tranh đấu chống lại nam giới để chấm dứt chiến tranh. Lịch sử của ngày Quốc Tế Phụ nữ bắt đầu từ...