quốc ca Ukraina rss quốc ca Ukraina
Các đại sứ châu Âu và Ukraina cùng hát quốc ca Ukraina [Video]

Đài phát thanh EU đã chuẩn bị một đoạn video cho Ngày Độc lập với sự tham gia của một số nhà ngoại giao nước ngoài làm việc tại Kiev, các Đại sứ Ukraina ở các nước châu Âu, cũng như những công chức nổi tiếng khác. Mỗi người trong số họ đã hát một dòng trong bài Quốc ca Ukraina. Sau khi hoàn thành bài hát, những người tham gia hát Clip đi đến người dân Ukraina chuyện...