quan hệ Nga China rss quan hệ Nga China
Trung quốc sẽ tước nốt con át chủ bài cuối cùng từ tay Putin

Các phương tiện truyền thông thường nói về việc chuyển giao lãnh thổ của Nga cho Trung Quốc và về chuyện người Trung Quốc đang nhập cư và choán đầy Siberia, nhưng để hiểu được những gì đang xảy ra giữa hai nước thì quan trọng hơn cả vẫn là tìm hiểu  việc Trung Quốc đang nhanh chóng tăng thị phần sở hữu trong doanh nghiệp trọng điểm của Nga liên quan đến việc khai thác và chế biến...