Putin gặp Maduro rss Putin gặp Maduro
TT Putin gặp TT Maduro nhưng không có thỏa thuận về sản lượng dầu

BEIJING / MOSCOW (Reuters) – Hôm nay Tổng thống Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro hai nước cần phải kết hợp các nỗ lực để nâng giá dầu, nhưng từ chối đưa  ra bất kỳ hành động cụ thể nào kể cả việc cắt giảm sản lượng. Nền kinh tế của cả hai nhà sản xuất lớn đều phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ. Giá dầu đã giảm một nửa từ năm...