phát ngôn shock rss phát ngôn shock
Trang Hạ và những câu nói “ngông cuồng” không kém “Đàn ông về nhà chỉ ăn, tắm, ngủ thì khác gì con lợn”

Với kiến thức uyên thâm và ngòi bút sắc xảo, cộng với tinh thần chẳng kiêng dè, nể sợ ai của Trang Hạ mà những phát ngôn của cô thường xuyên gây ra những cú "sốc " với nhiều người. Tuy nhiên, nếu ngẫm lại, chẳng phải Trang Hạ nói quá lên chút nào mà chỉ là "đòn đau, nhớ lâu", thức tỉnh những người đàn ông và đàn bà còn mê muội với những tư tưởng "phong kiến" mà thôi. Rửa...