phân tích kinh tế Ukraina rss phân tích kinh tế Ukraina
Ba nguồn động lực cho việc phục hồi nền kinh tế Ukraina

Aslund cho biết có ba nguồn  động lực cho việc phục hồi kinh tế ở Ukraina. Theo Anders Aslund, các động lực  chính của nền kinh tế Ukraina là nông nghiệp, công nghệ cao và tiếp cận thị trường châu Âu Anders Aslund (ảnh - pinchukfund.org) Chuyên gia quốc tế hàng đầu, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện kinh tế thé giới Peterson International Economics  Anders Aslund trong hội nghị ở Ottawa đã...