phân tích bầu cử ở Odessa rss phân tích bầu cử ở Odessa
Bầu cử địa phương ở Odessa, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn

28.10.2015  19:15  Tình hình bầu cử địa phương ở Odessa đang vào bế tắc. "Chiến thắng" của Trukhanov đã được "thống nhất" với các tầng lớp Elit địa phương và với Khối Poroshenko của tỉnh - nhưng Saakashvili dự định chứng minh rằng đã có sự gian lận trong bầu cử. Nhà báo Yuri Butusov đã viết về vấn đền này trên trang mạng xã hội Facebook. "Odessa đang ở thế  bế tắc....