PG rss PG
Chuyện đời tự kể của những nữ sinh làm nghề nhậu thuê ở Sài Gòn

Trong một buổi tiệc rượu, các nữ PG thường phải ngồi cho đến khi tàn cuộc, không được bỏ về giữa chừng. Trong một bàn tiệc có nhiều đối tác, họ sẽ phải đi mời rượu tất cả mọi người. Vì vậy, mỗi người đều phải có mánh uống rượu riêng của mình. Có nhiều buổi tiệc, các PG được khách hàng nhắn nhủ phải chuốc cho đối tác thật say Từ việc cùng uống rượu, ăn cơm,...