panasonic rss panasonic
Chủ tịch Panasonic làm gì để cứu công ty khỏi phá sản?

“Panasonic quá thủ cựu. Chúng tôi là một công ty đã có 95 hoạt động. Chúng tôi phải thay đổi. Chúng tôi phải học hỏi từ cách nghĩ của Musk”, ông Tsuga thừa nhận. Nếu không có các biện pháp chữa cháy của Chủ tịch Kazuhiro Tsuga, có lẽ Panasonic đã phá sản từ lâu, tạp chí Fortune dự đoán. Năm 2010, nhà tuyển dụng lớn nhất Nhật Bản lâm vào nguy ngập. Sau một năm sai lầm về chiến...