ô tô Việt Nam rss ô tô Việt Nam
Ngành công nghiệp ô tô – nguy cơ cản trở tăng trưởng kinh tế dài hạn

Các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng ngành ôtô thiếu lộ trình rõ ràng đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và mang lại rủi ro trong quá trình lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) cho rằng đến năm 2018, khi các mức thuế nhập khẩu ôtô trong khu vực ASEAN bị bãi bỏ thì thị trường Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh tranh gay gắt về...

Ngành ô tô Việt Nam 20 năm giậm chân tại chỗ

Ngành công nghiệp ô tô đi về đâu khi sau 20 năm xây dựng với nhiều chính sách hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chỉ là lắp ráp từ các linh kiện nhập khẩu. Việt Nam vẫn chưa có được chiếc xe "made in Vietnam" đúng nghĩa vì chưa xây dựng được ngành công nghiệp hỗ trợ đi kèm. 20 năm lắp ráp Thực tế cho thấy, Việt Nam vẫn chưa thể phát triển ngành công nghiệp ô tô vì thiếu ngành công...