Nồi hầm rss Nồi hầm
Right Sector: Ở vùng Peski và Avdeevka có thể hình thành nồi hầm

Trong trường hợp phòng thủ ở Marinka bị chọc thủng, các vị trí quân đội ở Peski, Karlovka và Avdeevka sẽ nằm trong "nồi hầm". Cánh quân Ukraine tình nguyện (DUK) Right Sector tuyên bố về khả năng "nồi hầm" ở vùng Peski và Avdeevka trong trường hợp phòng thủ ở Marinka bị phá vỡ. Phó chỉ hủy DUK RS Manko đã thông báo như vậy trên trang FB của mình. "Sau khi tiến hành trinh sát và không thám ngày...