Nội các quân sự quốc phòng rss Nội các quân sự quốc phòng
Ukraine quyết định thành lập Nội các quân sự quốc phòng

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất thành lập Nội các quân sự quốc phòng và sửa đổi pháp chế về tình trạng thiết quân luật trên đất nước. Theo thông cáo báo chí của Tổng thống Ukraine ngày 19/2, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã quyết định thành lập Nội các quân sự quốc phòng chịu trách nhiệm phát ngôn cho Hội đồng. Nguồn tin cho biết: “Nội các sẽ do...