nghỉ hưu rss nghỉ hưu
Cán bộ “hoàng hôn nhiệm kỳ” 
kể chuyện đi học tập…Nam Phi

Bất chấp khốn khó về ngân sách, hàng loạt quan chức tỉnh Quảng Nam ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” vẫn được sang tận Nam Phi học tập kinh nghiệm. Trong danh sách 26 người đi học tập Nam Phi của Quảng Nam lần này có ba phu nhân của các quan chức, 15 người đã và sắp về hưu, số còn lại hầu như không tái cử ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 vì... hết...