nghành điện Việt nam rss nghành điện Việt nam
Việt Nam thấy gì từ bài học phá thế độc quyền ngành điện ở nước Mỹ?

Thế độc quyền của ngành điện Việt Nam Ở Việt Nam, người dân và các doanh nghiệp chỉ có cách duy nhất là mua điện do EVN phân phối. Các nhà máy phát điện bao gồm thuỷ điện, nhiệt điện phần lớn đều do EVN quản lý. Tính đến thời điểm này, mặc dù EVN đã tiến hành cổ phần hoá một số nhà máy điện như Vũng Ánh, Phả Lại, Cát Bà,... nhưng cuối cùng thì, đơn vị duy nhất được...