nền dân chủ rss nền dân chủ
Ukraina không thể tự tồn tại

Bài viết của ông Tom Daschle người sáng lập và Giám đốc điều hành của The Daschle Group cũng là cựu lãnh đạo đa số trong Thượng viện Hoa Kỳ. Điều thần kỳ đang xảy ra ở Ukraina. Tôi vừa  trở về trong chuyến đi ba ngày với tư cách là phó chủ tịch của Viện Dân chủ Quốc gia - một tổ chức được Quốc hội tạo ra  để giúp các nước đang phát triển xây dựng các tổ chức dân chủ...