myanmar và trung quốc rss myanmar và trung quốc
Chỉ là khác thời điểm

Giữa Myanmar và Trung Quốc có đến 2.400km đường biên giới chung. Năm 2009, các tướng lĩnh Myanmar cầm quyền còn thân với Trung Quốc và được hậu thuẫn. Giờ thì tình hình đã khác... Cộng hòa liên bang Myanmar, đúng với tên gọi của mình, là một liên bang gồm 135 dân tộc và bộ tộc, đông nhất là người Miến Điện (Burma) chiếm 68%, người Shan chiếm 9%, người Karen chiếm 7%, người Rakhine...